Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Opstart efter sommerferien

20.08.2017

Første mødedag efter sommerferien er den 21/8 kl. 18.30-20.00 i Lommen!


Sådan bliver du medlem

Man er medlem af FDF, når man har betalt kontingent eller har underskrevet ledererklæringen i FDF Skanderborg-Stilling (det sidste omfatter kun ledere over 18 år).

Indmeldelse i FDF Skanderborg-Stilling 
Hvis man ønsker at blive medlem i FDF Skanderborg-Stilling anbefaler vi, at man møder op til et af de ugentlige klassemøder. Her kan man så få lov til at være med til aftenens aktivitet og efterfølgende få en snak med holdets ledere om det at være FDFer.

Man er naturligvis også meget velkommen til at kontakte en leder/kredslederen og få en snak om at være med i FDF Skanderborg-Stilling.

Den normale procedure er, at man er ”prøvemedlem” to til tre gange inden egentlig indmeldelse kræves.

Ved indmeldelse udfyldes en indmeldelsesblanket. Sedlerne udleveres af kredslederen eller en anden leder.

Kontingent
Som medlem i kredsen betaler man to halvårlige kontingenter på hver 400 kr. Kontingentet opkræves via Landsforbundet.

Udover kontingent opkræves der særskilt betaling for tur og lejre.

Kontingentet inkluderer de ugentlige aktiviteter, nogle weekendture , blade fra Landsforbundet samt FDFs egen sangbog ”March og lejr”.